NAJČEŠĆE PITANJE KOJE DOBIJAMO

ZAŠTO MEDIJACIJA?


Na pitanje „zašto medijacija” vrlo je jednostavno odgovoriti.

UŠTEDA U VREMENU I NOVCU!!!

Kada uporedimo sudski postupak i postupak medijacije odnosno sličnosti i razlike, vidimo da se dobrim pregovorima u prijatnoj atmosferi, u kratkom roku i sa ekonomskim povoljnim parametrima možemo osloboditi spornih situacija. Misija našeg centra je razvoj i stabilizacija odnosa, kako poslovnih tako i privatnih, i naravno rasterećenje pravosudnih institucija. Naša uloga je da postignete zajednički interes uz smanjene troškove u vremenu i novcu i unapredite međusobne odnose.

OSNOVNA NAČELA MEDIJACIJE


firm2 home step 1

Hitnost

Zakonski rok 60 dana za rešavanje.
firm2 home step 1

Ekonomičnost

Manji troškovi, veći učinak.
firm2 home step 2

Dobrovoljnost

Početak kada se strane saglase.
firm2 home step 2

Jednakost

Strane u postupku su ravnopravne.
firm2-home-step-3

Efikasnost

Postupak medijacije je siguran i uspešan.
firm2-home-step-3

WIN WIN

U sporu obe strane dobijaju.
firm2-home-step-4

Neutralnost

Medijator postupa neutralno.
firm2-home-step-4

Poverljivost

Podaci u postupku su poverljivi.
 

Za sva pitanja ili nedoumice, kontaktirajte nas e-mailom ili telefonom.

VESTI & INFORMACIJE

20 априла, 2022
ZAŠTO PRIVREDA TREBA DA SE ODLUČUJE ZA MEDIJACIJU
U Beogradu je dana 03.03.2022.godine održana hibridna konferencija: „Zašto privreda treba da se odlučuje za medijaciju“, koju je organizovala Privredna komora Srbije
20 априла, 2022
SRBIJA POTPISNICA SINGAPURSKE KONVECIJE
Nakon višegodišnjeg rada Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovinsko pravo (UNICITRAL), od strane 46 zemalja sveta, među kojima je i Srbija, 07.avgusta 2019.godine
20 априла, 2022
MEDIJACIJA U OBLASTI INTELEKTUALNE SVOJINE
Ministarstvo pravde, Privredni apelacioni sud u Beogradu, Privredni sud u Beogradu, Apelacioni sud u Beogradu, Viši sud u Beogradu i Zavod za intelektualnu svojinu potpisali su […]

Zajedno možemo više.
Dostupni smo za Vas.