Medijacija kao rešenje za
unapredjenje vašeg poslovanja

Šta je medijacija?

MEDIJACIJA JE ALTERNATIVNI NAČIN REŠAVANjA SPOROVA, UZ POMOĆ TREĆE STRANE KOJA JE NEUTRALNA, NEPRISTRASNA I NEZAVISNA. Ta treća strana je posrednik, medijator. Putem pregovaranja uz saglasnost obe strane, i uz pomoć znanja i veština posrednika se dolazi do uzajamno zadovoljavajućeg rešenja.

O MEDIJACIJI

Postupak je dobrovoljan, poverljiv, svi podaci su u potpunosti zaštićeni. Kratak zakonski rok (60 dana) omogućava uštedu vremena i novca. Sporazum koji se postigne nakon postupka medijacije ima snagu vansudskog poravnanja, a uz klauzulu izvršnosti i overom kad javnog beležnika dobija snagu izvršne isprave. Postupak može biti pokrenut u svakom trenutku, pre sudskog postupka, u toku sudskog postupka, u toku izvršnog postupka, kad god strane u postupku to odluče. Troškovi postupka su od 35% do 60% niži od troškova sudskog postupka. Ukoliko nije bilo moguće naći rešenje putem medijacije strane mogu nastaviti odn. otpočeti postupak pred nadležnim sudom. Medijacija kao relativno novo zanimanje ima ogroman potencijal u perspektivi. Praksa okolnih zemalja i zemalja koje su u članstvu Evropske unije pokazuju značaj medijacije kroz postavljanje uslova koji je neophodno ispuniti kako bi sudski postupak uopšte i otpočeo.

Postupak medijacije zahteva od medijatora poznavanje psiholoških tehnika kojima stranke praktično navodi na mirno nalaženje rešenja, ali tako da im niko ne sugeriše na koji način to da urade. Nephodno je poznavanje zakonske regulative iz oblasti posredovanja i etički pristup kojim se opravdava poverenje koje im je ukazano.

U našem zakonodavstvu značajan korak u 2019. godini je napravljen izmenama i dopunama “Zakona o sudskim taksama” po kojima će stranke u sporovima pred sudovima biti oslobođene plaćanja sudskih taksi, ako do zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu, spor koji imaju reše posredovanjem. U 2021. god. značajne su izmene “Zakona o zaštiti potrošača”, u kojima se medijacija uvodi kao zakonski obavezna za prodavce i kupce.RAZLIKA IZMEĐU SUDSKOG POSTUPKA I MEDIJACIJE

Sudski postupak

    • Formalan, krut
    • Prinudan
    • Po pravilu javan
    • Izvode se dokazi
    • Ističu se tačke neslaganja
    • Utvrđuje se pravo
    • Sudija donosi odluku
    • Donosi se presuda
    • Dugotrajan
    • Skup postupak
    • Nezadovoljna jedna ili obe strane
    • Žalba odlaže izvršenje

Medijacija

    • Manje formalan, fleksibilan
    • Dobrovoljan
    • Privatan, poverljiv
    • Pregovara se
    • Ističu se tačke slaganja
    • Utvrđuju se interesi
    • Strane odlučuju
    • Zaključuje se sporazum
    • Brz i hitan
    • Jeftiniji 35% - 65%
    • Rešenje obostrano prihvatljivo
    • Sporazum je izvršna isprava